Loading...
Home / Kullanım Koşulları

Esen Entertainment – www.esenentertainment.com – internet sitesi Esen Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirket’ine ait olup, yine onun tarafından işletilmektedir ve içeriği uluslararası fikri ve sınai mülkiyet mevzuatı tarafından korunmaktadır. Bu site, kullanıcılarını herhangi bir ücret karşılığı olmaksızın bilgilendirmeyi hedefleyen bir internet sitesidir. Bu siteyi kullanmaya başladığınız andan itibaren aşağıda yazılı tüm hususları tamamen anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız:

Esen Entertainment internet sitesindeki tüm dokümanlar Esen Entertainment ve Esen Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti’nin mülkiyetindedir. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, bu sitedeki hiç bir malzemeyi değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, kiralayamaz, yeniden yayımlayamaz, başka bir bilgisayara yükleyemez, postalayamaz, iletemez ya da dağıtamazsınız. Yukarıda belirtilenden bağımsız olarak sitenin sayfalarının yazıcı çıktısını kişisel kullanımınız için alabilirsiniz.

Esen Entertainment web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcı, Esen Müzik web sitesine girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisini sorumlu tutar.

İleride söz konusu şartları okumamış veya okumuş olup da bunlara uygun davranmamış olmanızdan kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin talebinizden Esen Elektronik San. Tic. Ltd. Şti’nin ve/veyaEsen Entertainment Web Sitesi’nin, bu sitedeki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, Esen Elektronik San. Tic. Ltd. Şti.’nin yetkilendirdikleri kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

Şöyle ki;Esen Entertainment Web Sitesini ziyaret edenlerin, reklam ve sponsorluk veren şirketlerin, Web Sitesi’nde yayınlamış olabilecekleri yazı, bilgi, yorum, haber, görüntü,Esen Entertainment logosunun, anasayfa ile alt bölüm bağlantılarınınEsen Entertainment dışı web sitelerinde kullanımı, hizmetlerinin ve kullanıcılar tarafından Esen Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. sunucularına yüklenip yayınlanan her türlü içeriğin kullanımı suretiyle edinilen bilgiler de dahil ve fakat bu sayılan kişiler ya da yayınlarla sınırlı olmaksızın, Internet, yeterli güvenlik önlemleri olmasına rağmen dolaşılabilir ve yetkili olmayan kişilerce bilgilere erişilebilir olan genel yapısı gereği sorumluluk ve yetkisinde olmayan herhangi bir içerikten, Esen Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.’nin hukuki, cezai ve/veya şahsi hiçbir sorumluluğu bulunmamakta olup, işbu Web Sitesi ziyaretçileri bu hususu bu siteye girdikleri andan itibaren kabul ve beyan ederler.

Esen Elektronik San. Tic. Ltd. Sti. işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkına haizdir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.

Esen Entertainment web sitesinde yer alan her türlü bilgi, istatistiki şekil ve değer, güvenilirliği genel teamüller çerçevesinde kabul edilen kaynaklardan elde edilerek derlenmiş olup, doğrulukları ve yeterlilikleri, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacağı, süresinde güvenilir ve hatasız olacağı hiç bir şekilde Esen Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. tarafından garanti edilmemektedir.

Esen Entertainment web sitesinde veya bu siteden bağlantı yapılarak ulaşılan herhangi bir web sitesinde yer alan bilgi, değerlendirme, yorum vb. içeriğin ve şekil ve değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı Esen Elektronik San. Tic. Ltd. Şti.’nin hiç bir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu mevcut değildir.

Yayınlanan içeriğin kesintisinden, gecikmesinden veya hatalı olmasından ve bunların yol açabileceği zararlardan dolayı Esen Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. hiç bir şekilde sorumlu değildir.

Bu yayın, Esen Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. izni olmadan kopyalanamaz, dağıtılamaz, ticari bir amaçla kaynak gösterilmek suretiyle veya kaynak gösterilmeksizin kullanılamaz ve hiçbir format altında bilgisayar sistemlerine aktarılamaz.Esen Entertainment web sitesine girmekle site ziyaretçileri yukarıdaki uyarı ve beyanları okumuş ve kabul etmiş addedilecektir.

Esen Entertainment © 2015.